ติดต่อซื้อขาย
083-8825550 : นก
088-2542791 : อาร์ม